top of page
logo2.png
Iksad logo(2).png
digi lebanese iksad.jpg
lebanese innovators association iksad.jpg
edtech syndicate in lebanon iksad.png
association libanaise iksad.png

organizasyon ortakları

Ortadoğu'da Bilim

 

Amaç

 

Bilimsel ve teknik ilerlemeler, çoğu zaman yabancı güçlerin çağlar boyunca Orta Doğu ekonomilerine müdahale etmesine ve bölgenin daha az gelişmiş ülkelerinin güvenliğini tehlikeye atmasına izin verdi.

Bilim ve teknoloji, İslam dünyasında, yedinci yüzyılda İslam'ın doğuşundan sonra Batı'dakinden çok daha hızlı ilerledi. Müslüman sultanlar, fizik, astronomi, matematik, tıp, farmakoloji ve diğer sağlıkla ilgili meslekler dahil olmak üzere çeşitli disiplinlerde daha fazla araştırmayı teşvik etmeden önce Yunan felsefesi ve biliminin çevirisine destek oldular. Müslümanlar tarafından yaratılan ve Avrupalılara aktarılan önemli miktarda bilgi, onların Karanlık Çağlardan kurtulmalarına ve Rönesans'a girmelerine yardımcı olmuştur.

16. yüzyıla kadar Arap dünyası, geniş kara ve deniz bölgelerine dağılmış büyük nüfusu bir araya getiren özel bir ticaret ve ulaşım sistemiyle birbirine bağlıydı. Sistem, Avrupa ile ticareti destekleyerek her Arap ulusunun ekonomisini güçlendirmiş ve farklı küresel ticaret ağlarına girdi sağlamıştır.

Günümüzde Orta Doğu araştırmaları uluslararası alanda tanınmak için mücadele ederken bile, bilimsel üretimdeki son umut verici eğilimler bir şeylerin değişmeye başladığını gösteriyor. Arap dünyasının bilimsel canlanmasını desteklemek için gerekli olan kurumsal ve kültürel düzenlemelerin yanı sıra çeşitli Orta Doğu araştırma enstitüleri ve kurumlarının faydaları bu kongrede incelenmektedir. (Çeviri)

KONGRE PROGRAMI

Özet gönderimi için son tarih
15 Aralık 2022

Program Duyurusu
18 Aralık 2022

Tam metin gönderme son tarihi

(tam metin zorunluluğu bulunmamaktadır)
20 Ocak 2023

Bildiri kitap yayın tarihi
30 Ocak 2023
bottom of page