2021AKADEMİK TEŞVİK VE DOÇENTLİK

Kongremiz gerek bilim kurulu çeşitliliği ve gerekse de katılımcı ülke profilleri bakımından uluslararası kongre niteliğindedir.

Doçentlik ve akademik teşvik kriterlerine uygundur

Türkiye'den gönderilen bildiriler başvuru sırasına göre  %51 yabancı oranı korunarak kabul edilecektir.

Kongremizin 45 ülkeye çağrısı yapılmıştır

Şu ana kadar (12 Ağustos 2021) 24 ülkeden başvurular alınmıştır

bir önceki kongremize 43 ülkeden bilim insanları katılmıştır